dziennikarstwo

sztuka zdobywania
i przekazywania informacji

 

Podczas tych zajęć:
• zrozumiesz, jak dziennikarz pozyskuje informacje;
• co jest kluczowe do ich uwiarygodnienia?
• napiszesz swojego pierwszego newsa
• poznasz zależność między informacją a odbiorcą

relacja z miejsca zdarzenia

Jak opowiadać o tym, co się dzieje?

 

Główne cele:
• nauczysz się opisywać fakty
• wyłowisz istotę rzeczy
• stworzysz relację prasową, radiową i telewizyjną

kluczowe pytania

czyli sztuka wywiadu

 

Podczas tych zajęć:
• nauczysz się stawiać trafne pytania
• poznasz zasady konstruowania wywiadu
• dowiesz się, jak dobrze przygotować się do rozmowy
• zobaczysz, jak rozmawiać z trudnym rozmówcą
• zrozumiesz zasady wywiadu pisanego, audio i video

jak przyciągać uwagę odbiorców?

czy od tytułu
zależy dobry seks?

 

Będziesz umiał:
• przyciągnąć czytelnika i utrzymać jego uwagę
• wyróżniać treści, na których ci zależy
• dobrze zacząć tekst
• zbudować styl swoich leadów

recenzja

kiedy opinia jest recenzją?

 

Podczas tych zajęć:
• poznasz cechy gatunku
• zrecenzujesz film, artykuł, blog
lub wystąpienie publiczne
• dowiesz się, jak wykorzystywać
nowe media do recenzji

prosto czy kwieciście?

Jak kształtować język wypowiedzi?

 

Nauczysz się:
• dostosowywać styl komunikatu do odbiorcy
• dobierać środki wyrazu do celu wypowiedzi
• dowiesz się, jaki język wypowiedzi jest ci najbliższy

artykuł

nie musi być nudny

 

Podczas tych zajęć:
• postawisz właściwą tezę
i zbudujesz wokół niej artykuł
• dowiesz się, jak pozyskiwać
i weryfikować źródła informacji
• będziesz umiał pisać artykuły
do prasy drukowanej i internetu

reportaż

tylko dla orłów

 

• poznasz cechy gatunku i warsztat reportażysty
• docenisz kunszt wybitnych twórców reportażu
• napiszesz reportaż

publicystyka

komentarz i felieton

 

Kogo czytamy, słuchamy, oglądamy,
kto może być autorytetem i dlaczego?
• zapoznasz się ze sposobami
komentowania i tworzenia felietonów
• odpowiesz sobie na pytanie,
czy i jak możesz zostać publicystą.
• napiszesz, nagrasz tekst,
wypowiedź publicystyczną

polemika

Dowiesz się, czy warto
polemizować i jak to robić?

 

Erystyka dnia codziennego:

• frontalna krytyka
• konieczna poprawka
• konstruktywna krytyka